Popularność bitcoinów

W naszym państwie jeszcze większą popularnością cieszą się waluty kryptograficzne, nazywane też kryptowalutami. Stanowią one część rozproszonego systemu księgowego, jaki bazując na kryptografii, pozostawia informacje o stanu posiadania. W tym momencie istnieje ponad 300 kryptowalut, a za najpopularniejszą uznaje się bitcoin, wprowadzoną w 2009 roku przez Satoshi Nakamoto.
Continue reading